Wednesday, February 25, 2009

Nhật BáoNgo Ky tuong trinh BNV - Đỗ Ngọc Yến - Họp Với VGCS Nguyễn Tấn Dũng
Cố Chủ Nhiệm Tờ Nhật Báo Người Việt - Đỗ Ngọc Yến - Họp Với Việt Gian Cộng Sản Nguyễn Tấn Dũng


Võ Tá Chước - Đỗ Ngọc Yến (Chủ Tọa) - Nguyễn Thanh Phong - Nguyễn Tấn Dũng


Sau khi Đỗ Ngọc Yến mất, có một vài người vận động với thành phố Westminster để đổi tên con đường Moran - nơi đặt trụ sở của nhật báo Người Việt - thành tên đường Đỗ Ngọc Yến!!!! Giã thử như lần đó cuộc vận động thành công thì có lẽ sau khi tấm hình này được tung ra cho công luận thì không hiểu sẽ có bao nhiêu người sẽ biểu tình trước văn phòng hành chính của thành phố Westminster để đòi lại cái tên đường cũ của nó là Moran!!!!!!


Vụ vận động đổi tên đường từ Moran thành tên đường Đỗ Ngọc Yến làm người ta nhớ đến không biết bao nhiêu con đường tại Việt Nam đã bị đổi tên thành những tên của những tên Việt gian cộng sản chẳng hạn như đường Nguyễn Hữu Thọ, Võ Thị Sáu, Hồ Học Lãm, Lê Duẫn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Chí Thanh....vv....v


Chắn chắn một điều, những cái tên Việt gian đã sẽ bị đổi trở lại tên cũ của nó như cái tên của thành phố Leningrad và đã bị lột và trả lại tên cũ của nó là St. Peterburgs, và ngay cả cái tên Stanlingrad cũng bị cho vào sọt rác của lịch sử. Lịch sử của con người văn minh không có những cái tên dính liền với máu của quốc dân ruột thịt cùng với hành động bán nước!!!!

Lê Quý Biên - Nguyễn Xuân Phong - Đỗ Ngọc Yến - Võ Tá Chước
nv2


nv3nv4

No comments: